top of page
02f25c97-319b-4cf6-9cee-5565f1dda19d.jpg

HAKKIMIZDA

Biz Kimiz?

Yaşanabilir Hayatlar Derneği, tüm organizmalar için din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yaşanabilir hayatlar sunmayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yapılan sosyal yardımlar ve aktiviteler dışında da sosyalleşmeyi, kaynaşmayı ve birlik olmayı amaçlayan YAŞHA-DER birçok faaliyet kolu ve projelerde de rol oynamayı hedeflemektedir. Dernek tüzüğü, ekip üyeleri ve merak ettiğiniz tüm konular hakkında bizimle mail adresimiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Derneğimizin Amacı ve Faaliyet Alanları Nelerdir?

Derneğimiz tarafından amaç edinen tüm hususların ilgili herkesin yararına açık olması suretiyle dernek tarafından yıl içinde elde edilen gelirlerinin en az üçte ikisini dernek amaçlarına harcamak; ihtiyaç sahibi; bakıma muhtaç; kimsesiz veya yalnız ihtiyarlar; sokakta kalmış kimsesizler, çocuklar ve gençler; evlenmek isteyen muhtaç kimseler; işsiz veya yeterli geliri olmayan kimseler ve aileler; her türlü doğal afete maruz kalmış kimseler ile adı ne olursa olsun bir üçüncü kişi veya kurumun desteğine ihtiyaç duyan tüm kimselere yardım etmek; bunları topluma kazandırmak için her türlü eğitimini sağlamak, ihtiyaç duyulan her türlü maddi yardımı sağlamak; psikolojik ve manevi yönden projeler yürütmek ve bu yönde gerekli yardımlarda bulunmak; barınmalarını temin etmek, her türlü sağlık giderlerini sağlamak; ve tüm bu işleri yaparken ırk, din, dil, mezhep, düşünce, veya benzeri bir fark gözetmeksizin siyasi düşünce yapısına bakmaksızın faaliyetini yürütme gayesi ile kurulmuştur. Bu doğrultuda yapılacak faaliyetler ;

* İhtiyaç sahibi aileleri tespit etmek, bu ailelere gerekli her türlü ayni ve nakdi yardımları yapmak.

* Yaşlı, düşkün, ihtiyaç sahibi kimseleri tespit etmek, barınmalarını sağlamak, sokakta kalmış kimsesiz çocuklara ve gençlere sahip çıkmak, bu kişilerin ihtiyaçlarını gidermek. Eğitim-öğretim, meslek edindirme çalışmalarında bulunmak, sağlık problemlerinin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, gerekirse sağlık kuruluşlarında veya gönüllü sağlık ekipleri oluşturup evlerinde tedavi yoluna gitmek.

* İhtiyaç sahibi bireylerin, kimsesiz gençlerin, sosyal hayata kazandırılmaları için sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmak. Bu gibi gençlerin eğitim-öğretim, barınma, meslek edindirme, evlendirilmeleri ile bu gibi konularda aile kurumlarına yardımcı olmak, bu gibi faaliyetleri yasalara uygun bir şekilde yapmak. 

* Deprem, sel, yangın, fırtına gibi doğal afetlerden zarar görenlere ayni ve nakdi yardımda bulunmak yolda kalmış, memleketine dönememiş kişilere gerekli yardımlarda bulunmak.

* Sokak hayvanları ile ilgili çalışmalara katılmak, barınak ziyaretleri, mama dağıtımı, yuva yapım projeleri, tedavi masraflarının karşılanması hizmetleri için gerekli kaynağı ve insan gücünü sağlamak.

* Çevre düzenleme ve koruma çalışmaları, ağaçlandırma faaliyetleri, bitkilere bakım, doğa çalışmaları ve gezileri düzenlemek.

* Her birey için yaşanabilir ortamı sağlamak, hayata kazandırmak amacıyla sosyalleşme çalışmaları, kaynaşma etkinlikleri, geziler ve sportif faaliyetler düzenlemek.

* Hizmet kollarında yürütülen mesleklerde uzmanlardan gönüllü ekipler kurarak ücretsiz hizmet çalışmaları yürütmek ve diğer ifade edilen faaliyetlerin de gereksinimi için gerekli insan gücünü oluşturmak. (Psikolojik Danışma Hizmeti, Veteriner Hizmeti, Eğitim-Öğretim ve Kurs Hizmetleri, Kuaför ve Berberlik Hizmetleri vb.)

Derneğimizin ana amaçlarıdır.  

bottom of page