top of page
Borsa Aşağı

MALİ TABLO

Derneğimiz hesabına yapılan tüm bağışlar, toplanan maddi miktar ve bu bağışların hangi amaçla, nerelere ve ne şekilde ulaştırıldığı ile ilgili tüm mali gelir ve gider tablolarını buradan takip edebilirsiniz. Tablolar yakında eklenecektir.

bottom of page